Rekenhulp (aantal m3)

Hoeveel grind, split, schors of zand u nodig heeft, is afhankelijk van de gewenste dikte. Over het algemeen kan onderstaande berekeningsmethode gehanteerd worden.


Schors
Voor een dikte van 7 à 8 cm: 1 m3 per 15 m2.


Grind/split
Voor een dikte van 5 cm: 1 m3 per 20 m2.


Hoogzand/korrelmix (0-6 mm)
Oprit
Voor een dikte van 20 cm zandbed: 2 m3 per 10 m2.

Paadjes en terrassen
Voor een dikte van 15 cm zandbed: 1,5 m3 per m2.